Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§

Laatimispäivä 9.5.2018

 

1.1.  Rekisterinpitäjä


RMC Finland

Suurniitynkatu 14

48600 KOTKA

FINLAND

 

1.2. Rekisteriasioista vastaava

 

RMC Finland

Suurniitynkatu 14

48600 KOTKA

FINLAND

 

Yhteyshenkilö:

Carita Tiikkainen

puh: 045 638 5220

 

1.3. Rekisterin nimi

 

RMC Finland  kilpailijarekisteri

 

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 

Tietoja käytetään pääasiassa sarjan asioista tiedottamiseen.

Uutiskirjeen tilanneille saatetaan lisäksi lähettää sarjaa tai sen sponsoreita koskevia mainoksia.

Yhteystietoja saatetaan luovuttaa tarvittaessa kilpailuja järjestäville seuroille tai muille kilpailutoiminnassa mukana oleville yhteistyökumppaneille.

Yhteystietoja ei luovuteta kilpailutoiminnan ulkopuolisille tahoille.

 

Kilpailutuloksia julkaistessa tulee näkyviin kilpailijan nimi, kilpailunumero ja urheiluseura johon hän kuuluu.

 

1.5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- nimi

- ikä

- urheiluseura

- osoite

- puhelin

- sähköposti

 

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisterinpitäjä rekisteröi RMC Finlandin kilpailijoista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

RMC Finlandin kilpailijarekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.

Rekisterin täysivaltaiseen katseluun tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana joka on vain rekisterin pitäjällä.

Käyttäjien tulee kirjautua järjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja käyttäjät voivat katsella tai muuttaa vain omia tietojaan.

Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

1.10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

  

1.11. Tiedon korjaaminen

 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Kilpailunumerovaraukset ovat voimassa heti kun saat sähköpostiisi toimitusvahvistuksen.

Ilmoittautuminen on voimassa kun saat toimitusvahvistuksen. Mikäli valitsit maksutavaksi laskun, maksathan laskun viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Jos suoritat maksun tämän jälkeen, ota kuitti maksustasi mukaan kilpailupaikalle.

Mikäli peruutat ilmoittautumisen viimeistään kilpailupäivän aamuna (paikan päällä tai puhelimitse), kutsussa annettuna ilmoittautumisaikana, hyvitetään mahdollinen ennakkoon maksettu ilmoittautumismaksu tilillesi täysimääräisenä.
Peruuttamattomia ilmoittautumisia ei hyvitetä.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit